Om de kaart te gebruiken moeten cookies worden geaccepteerd.

Na accepteren van de cookies wordt de kaart met verkooppunten zichtbaar. Klik op de blauwe knop “beheer cookies” voor het wijzigen van de toestemming. Rechtsonder wordt dan een popup (lichtgrijs) zichbaar met “beheer toestemming“. Klik daar op accepteren om de kaart zichtbaar te maken.

We maken namelijk gebruik van Google Maps met ingebouwde functionaliteit om de dichtstbijzijnde verkooppunten aan u te tonen. Zonder toestemming mag Google uw gegevens niet gebruiken en wordt de kaart niet getoond.