Privacyverklaring comfys.nl

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en willen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en met wie we deze delen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, hoe we deze beveiligen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens van onze gebruikers:
– Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres
– Gebruikersgegevens, zoals IP-adres, locatiegegevens, cookies en browsegeschiedenis
– Gegevens die u vrijwillig verstrekt via formulieren op onze website

Waarom verzamelen wij deze gegevens?
Wij verzamelen deze gegevens om de volgende redenen:
– Om onze diensten te kunnen leveren en uw verzoeken te kunnen verwerken
– Om onze website te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften
– Om u te informeren over onze diensten en nieuwsbrieven
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus en hebben maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal en wijziging van uw gegevens te voorkomen. Wij maken gebruik van SSL-encryptie om uw gegevens te beschermen tijdens de overdracht en slaan uw gegevens op in beveiligde servers.

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij delen uw gegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt ook vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere partij. Neem contact met ons op als u van een van deze rechten gebruik wilt maken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Controleer daarom regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Dit kan via de contactgegevens op onze website.

Datum laatste wijziging: 28 februari 2023